Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat při dopravní nehodě

22. 10. 0009

Základní znalosti byste měli mít z autoškoly, ovšem někdo může být z autoškoly dlouho pryč nebo jí třeba vůbec nedělal. Začneme proto základním učivem autoškoly:

Přijedete-li k nehodě jako první, jste postaveni před nelehký úkol. V relativně krátkém čase musíte:

 

 • Označit místo nehody
 • Zajistit bezpečnost zraněných
 • Zastavit silná krvácení
 • Přivolat Zdravotnickou záchrannou službu
 • Provést protišoková opatření
 • V případě ohrožení životně důležitých funkcí u některého ze zraněných okamžitě začít s resuscitací
 • Poskytnout první pomoc a vyčkat příjezdu Zdravotnické záchranné služby

Pokud nevíte jak první pomoc poskytnout věnujte pozornost kapitole:
Jak poskytnout první pomocTeorii z učebnic autoškoly již máte v malíčku. Nyní si rozšíříme znalosti praktickými zkušenostmi hasičů a záchranářů. Jak provedeme první pomoc u dopravní nehody či jak označíme místo nehody...
Poskytnutí první pomoci je povinnost daná zákonem, proto zastavte a nabídněte svoji pomoc vždy, nejen tehdy jste-li u nehody jako první!

1.                  jedeš-li v dopravním prostředku, zastav s rozvahou v dostatečné vzdálenosti za ní, ihned rozsviť výstražná světla tvého vozidla (všechny 4 blinkry) a zabezpeč všechny převážené osoby které nejsou schopny pomáhat (děti, babička apod.) do bezpečí (nejlépe mimo vozidlo za krajnici)

2.      pokud jsi u nehody první, nainstaluj na viditelné místo výstražný trojúhelník, v obci do vzdálenosti 50 metrů, na silnici 1 třídy 100 metrů a na dálnici 200 metrů PŘED nehodou, případně zajisti signalizaci nehody další poučenou osobou!

3.      při vystoupení z vozidla si co nejdříve na sebe vezmi výstražnou vestu (i ve dne!), vždy si navlékni gumové rukavice (součást autolékárničky) a připrav si, máš-li, ruční hasicí přístroj, přenosnou baterku, máš-li mobil nasaď si handsfree, nebo si při komunikaci zapni hlasitý poslech, ať máš volné obě ruce

4.      pokud jde o nehodu se zraněním a je Vás více zachránců, rozdělte si poskytování první pomoci a přivolání pomoci, pokud jste sami, nejdříve volejte Záchrannou službu na tel. 155 – později už nato nebude čas a je dobré vědět, že máte pomoc „v zádech“ – nikdy však ne na úkor život zachraňujících úkonů (možnost vykrvácení!)

5.      k havarovanému vozidlu přistupuj opatrně, pokus se u něj omezit možnost vzniku požáru vypnutím klíčku zapalování, zhasnutím světel, případně odpojením autobaterie a vždy zatáhni ruční brzdu, aby vozidlo nikam neodjelo!

6.      nejprve zjišťujeme počet zraněných a závažnost jejich poranění, zvláštní pozornost věnujeme osobám které nekřičí a jsou v bezvědomí – ti potřebují pomoc jako první!

7.      dále rychlou prohlídkou vyloučíme velké krvácení, cíleným dotazem zjišťujeme stav vědomí (zraněného oslovíme), je-li komunikace kvalitní, ptáme se na citlivost a pohyblivost končetin, u pacientů v bezvědomí dvěma prsty na krční tepně zjišťujeme hmatný tep (puls), vždy však pouze na jedné či druhé straně – nikdy ne na obou stranách naráz, a nastavením svého ucha či obličeje k ústům zraněného zda-li zraněný dýchá

8.      v případě že je zraněný při vědomí, nebo je-li v bezvědomí a dýchá a nemá žádná další poranění zraněného ponecháváme ve vozidle, zabráníme mu však v předklonu hlavu (možnost udušení)

9.      vyproštění provádíme pouze tehdy, je-li nutné provést oživovací úkony, nebo hrozí-li akutní poranění (poškození) zevními vlivy jako např. požár, či možnost nadýchání se zplodinami, vyproštění musí být co nejšetrnější především na možné poranění krční páteře, je nutné dbát na co nejstabilnější polohu hlavy

10.  pokud zraněný nedýchá a nemá hmatný puls provedeme umělé dýchání z plic do plic a nepřímou masáž srdce v poměru 2 intenzivní vdechy a 15 stlačení (viz kapitola první pomoc)

11.  od zraněného neodcházíme a stále kontrolujeme jeho životní funkce pro případ zhoršení zdravotního stavu

12.  při otevřených poranění dutiny břišní s výhřezem orgánů s nimi nemanipulujeme a nevracíme je zpět, pouze místo překryjeme pokud možno sterilně, stejně postupujeme u poranění s předměty pronikajícími do, nebo z těla poraněného, tyto nikdy nevyjímáme, pouze překryjeme a čekáme na příjezd pomoci

13.  v oživovacích pokusech nepřestáváme až do příjezdu záchranné služby a jejím převzetím zraněného, nebo do úplného fyzického vyčerpání zachránce!

Při oznamováním dopravní nehody záchranné službě uveďte zřetelně, klidně a nahlas:

 • své jméno
 • místo nehody (např. číslo komunikace (silnice 1/9, dálnice D 8), úsek mezi obcemi, 2 kilometry za obcí, na x kilometru směr, nebo nejbližší orientační bod křížek, odbočka, stožár apod.)
 • kolik je zraněných, případně orientačně věk (starý, mladý, střední) a pohlaví
 • zda dýchá, je při vědomí, má hmatný tep
 • zda v okolí není ještě nějaký jiný zraněný účastník nehody (cyklista, chodec, vypadnutý spolujezdec)
 • pokud to není nezbytně nutné pro život zachraňující úkony s pacientem ZBYTEČNĚ nehýbáme, VŽDY mu však poskytneme první pomoc

Víte, že ...

80ti až 90ti kilogramový člověk váží při nárazu v 60 km/h 2.5 tuny
Nová auta se testují na čelní nárazy až do rychlosti 64 km/h tak, aby byl člověk při použití všech bezpečnostních prvků maximálně ochráněn.
Při čelním nárazu rychlostí vyšší než 60 km/h, se v případě, že dojde k okamžitému zastavení vozidla (náraz do pevné překážky - strom, dům apod.), dochází následkem brzdného zpomalení těla a setrvačnosti vnitřních orgánů (zejména orgánů naplněných krví jako srdce, játra, ledviny apod.) k těžké destrukci nebo dokonce odtržení těchto orgánů.